Loading...

นับถือน้ำใจหนุ่ม 18 แอบบริจาคอวัยวะ เกิดอุบัติเหตุเ สี ย ชี วิ ต พ่อแม่รู้ยอมให้ทำตามตั้งใจ ช่วยต่ออีก 6 ชีวิต

แพทย์โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยครอบครัวของ นายพงศธร อัมพุธ อายุ 18 ปี ชาว ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ผู้ เ สี ย ชี วิ ตจาก อุ บั ติ เ หตุ ได้แจ้งความจำนงค์ขอบริจาคอวัยวะไว้ ผ่านศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

โดยนายแพทย์สำเริง สีแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณครอบครัวของ ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เป็นอย่างมาก ที่อนุญาตให้นายพงศธร ได้บริจาคอวัยวะ ถือว่าเป็นประโยชน์และได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกหลายรายให้ ร อ ด ชี วิ ต นับเป็นบบุญกุศลยิ่งใหญ่ ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยกว่า 6,241 ราย ที่จำเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอวัยวะไตกว่า 6,000 ราย

รองลงมาคือ ตับ 247 ราย หัวใจและปอดอย่างละ 23 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก แต่พบว่ามีผู้บริจาคอวัยวะในปี 2562 เพียง 111 ราย และมีผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะไปแล้วเพียง 255 ราย ซึ่งถือยังขาดแคลนอย่างมาก

ขณะที่ พ่อแม่ของนายพงศธร เผยว่า ลูกชายเป็นคนดี ชอบทำบุญ มีนิสัยเรียบร้อย เป็นคนไม่ค่อยพูด เมื่อ 2 ปีก่อน ลูกชายแอบไปทำเรื่องขอบริจาคอวัยวะ ทั้งที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา โดยที่ครอบครัวไม่เคยรู้มาก่อน จ

Loading...

นมีจดหมายแจ้งตอบรับจากศูนย์รับบริจาคไปถึงบ้าน จึงได้ทราบเรื่อง สำหรับกรณีของนายพงศธร สามารถนำอวัยวะไปปลูกถ่ายได้ถึง 6 ชิ้นคือหัวใจ ตับ ไตจำนวน 2 ข้าง กระจกตาจำนวน 2 ข้าง สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษาได้ถึง 6 รายซึ่งถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างมาก

ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มีศักยภาพในการปลูกถ่ายอวัยวะ แต่ยังขาดแคลนผู้บริจาค ทางโรงพยาบาลจึงออกให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน และได้ค้นหาผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลที่ประสงค์บริจาคอวัยวะ จากนั้นก็ทำการปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยตามขั้นตอนต่อไป

Sharing is caring!

Loading...