Loading...

บัญชีทรัพย์สิน”ชวน หลีกภัย”

เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่คนอีกจำนวนไม่น้อยต่างรู้จัก เกี่ยวกับเรื่องบัญชีทรัพย์สินที่กำลังเป็นสิ่งที่น่าติดตามกันอยู่ ณ เวลานี้

วันนี้ขอเสนอบัญชีทรัพย์สินของ ท่านชวน หลีกภัย ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปsาบปsามการnุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ออกมาเผยให้ราษฎรได้รับรู้ โดยคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก คุณลุงท่านนี้ เพราะว่าท่านเคยเป็น

อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย

อดีตนายกรัฐมนตรี 2 สมัย

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร

อดีตรองนายก และ รัฐมนตรีหลายกระทรวง

อดีตหัวหน้าฝ่ายค้านในสภา

ส.ส. สิบกว่า สมัย

ตอนนี้ประธานรัฐสภา

ตลอดเวลาที่นายชวน ประธานสภาฯ ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้น มีทรัพย์สินมากมายแค่ไหน? มีข้อมูลดี มาฝากกัน

รายงานสินทรัพย์นายชวน หลีกภัย ที่พ้นตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ครบ 1 ปี ช่วงวันที่ 9 เดือนธันวาคม 2557 พบว่า นายชวน หลีกภัย มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 6,121,583 บาท แบ่งได้ดังต่อไปนี้

เงินฝาก 6 บัญชี 3,372,783 บาท

เงินทุน 1,000 บาท จากศูนย์แสดงและก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง จังหวัดตรัง ได้มาเมื่อวันที่ 6 เดือนพฤศจิกายน 2540

ที่ดิน 1 แปลง (ต.คลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี) 1.2 ล้านบาท

โรงเรือนและก็สิ่งปลูกสร้าง 1 หลัง 416,800 บาท (แฟลตการเคหะ โครงการพิบูลย์วัฒนา เขตพญาไท ได้มาช่วงวันที่ 24 เดือนธันวาคม 2523)

Loading...

รถยนต์ 2 คัน เป็นรถยนต์ฮอนด้า 1 แสนบาท และก็ช่วงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 พึ่งได้รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า 1 คัน 4.5 หมื่นบาท รวม 1.45 แสนบาท

ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป) ตัวอย่างเช่น สร้อยคอ-พระพุทธรูป-นาฬิกา 986,000 บาท

โดยมีนาฬิกาข้อมือเพิ่มอีก 7 เรือน

แล้วก็พระพุทธรูปเพิ่มเติม 34 องค์

ไม่มีหนี้สิน

มีรายได้ทั้งหมดทั้งปวง 561,591 บาท

เงินบำนาญ 2.3 แสนบาท

เงินช่วยค่ายังชีพผู้รับเบี้ยหวั0บำนาญ (ชคบ.) 41,679 บาท

เงินทุนเลี้ยงชีพผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา 282,515 บาท

มีค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งปวง 1,664,515 บาท

ค่าอุปโภคบริโภคต่อปี 1,586,515 บาท

เงินบริจาค 7.8 หมื่นบาท

และก็อัปเดทปัจจุบันช่วงวันที่ 23 เดือนสิงหาคม 2562 นี้
ผ่านทางเว็บไซต์ Bangkokbiznews พบว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แจ้งสถานะโสด มีทรัพย์สิน 8,189,114 บาท

ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวม 710,148 บาท มีรายการจ่ายรวม 1,206,000 บาท

ขอบพระคุณแหล่งที่มา Sanook และ Bangkokbiznews

Sharing is caring!

Loading...