Loading...

“3 อาหาร”ที่ไม่ควรนำไปอุ่นแล้วกินต่อ อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย

เรียกได้ว่าเกือบทุกคนที่เวลานำของกินไปแช่ตู้เย็น แล้วมักจะนำมาอุ่นร้อนก่อนกินอีกที โดยไม่ทราบว่าอาหารบางจำพวกอาจทำให้คุณเจ็บป่วยได้ ข้อมูลจากสำนักงานมาตรฐานอาหาร เปิดเผยว่า “การจะรับประทานให้ปลอดภัยจะต้องทำให้สุก สะอาด ปรุงแต่งน้อย และหลีกเลี่ยงการปนเปื้อน ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือ การปรุงอาหารให้สุกก่อนกินเสมอ เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่อาจเป็นอันตราย แต่ว่าการให้ความร้อนแก่ของกินมากกว่า 1 ครั้ง หรืออุ่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า อาจจะก่อให้อาหารเป็นพิษได้ โดยเฉพาะของกินดังต่อไปนี้

1.ไข่ต้มและไข่กวน

อาหารที่มีไข่เป็นส่วนประกอบสามารถนำมาอุ่นซ้ำได้ไม่มีปัญหา แต่ว่าสำหรับไข่ต้มและไข่กวนที่ได้รับความร้อนบ่อยๆจะทำให้โปรตีนในไข่เปลี่ยนสภาพ

อาจส่งผลให้ผู้รับประทานไม่สบายได้

2.เนื้อไก่

การนำเนื้อไก่สุกแช่เย็นไปให้ความร้อนซ้ำ จะทำให้โปรตีนที่ซับซ้อนในเนื้อไก่แปรสภาพ

Loading...

อาจทำให้บางคนที่กินเข้าไปเกิดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร

3.ข้าว

สำหรับข้าวนั้น อันที่จริงแล้วการอุ่นข้าวไม่ได้ทำให้เกิดอาหารเป็นพิษโดยตรง แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการเก็บข้าวสารว่าสะอาดปลอดภัยหรือไม่ถ้าหากข้าวสารมีสปอร์ของเชื้อแบคทีเรีย เมื่อหุงสุกแล้วเชื้อก็ยังไม่ตาย และจะสามารถเจริญเติบโตได้ถ้าถูกทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง เมื่อนำไปอุ่นซ้ำก็จะก่อเกิดสารพิษที่ทำให้อาเจียนหรือท้องเสียได้ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามจึงไม่ควรวางข้าวสุกที่ทานไม่หมดทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง

Sharing is caring!

Loading...