Loading...

“สะพานน้ำยกระดับ” ที่มีความยาวมากที่สุดแห่งแรกของประเทศไทย

เป็นที่เอ่ยถึงกันอย่างยิ่งในโลกอินเตอร์เน็ต ภายหลังได้มีการแชร์ภาพของสะพานน้ำแห่งหนึ่ง โดยจากการตรวจดูแล้วพบว่า

อันที่จริงแล้วสะพานน้ำดังที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาจากแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ชานเมืองฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับการจราจร ซึ่งสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับประเทศ

“สะพานน้ำยกระดับ” ที่มีความยาวเยอะที่สุดที่แรกของประเทศไทย ได้ถูกสร้างขึ้นจากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อปี 2546

ที่พระราชทานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวจัดการกับปัญหาพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ บางพื้นที่เป็นพื้นที่แอ่งท้องกระทะ

รวมทั้งการขยายตัวของเมือง ทำให้พื้นที่รับน้ำลดน้อยลง รวมทั้งการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยทำได้ยากขึ้น

โดยสะพานน้ำดังกล่าวมาแล้วข้างต้น มีความยาวกว่า 10 กม. มีลักษณะเหมือนคลองระบายน้ำ ที่ถูกสร้างเป็นสะพานน้ำยกสูงจากถนนสุขุมวิทถึง 6 เมตร เป็นรูปตัวยู ผ่านคลองชายทะเลและถนนสุขุมวิท

ความสามารถของการใช้งาน ช่วยระบายน้ำต่อจากคลองสำโรงได้สูงสุด 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยมีเครื่องสูบระบายน้ำ 4 เครื่อง ผลักดันออกทะเล

ซึ่งในตอนน้ำท่วมปี 2554 โครงการนี้ถือได้ว่าจุดหลักที่ช่วยระบายน้ำได้มากถึง 560 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเทียบเท่ากว่าครึ่งหนึ่งของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ

1.เพื่อเป็นคลองระบายน้ำสายหลักของพื้นที่บริเวณรอบๆสนามบิน โดยการเร่งระบายน้ำจากคลองสำโรงไปยังชายทะเลและก็สูบระบายออกสู่ทะเลโดยตรง

ทำให้สามารถลดสภาพการณ์น้ำท่วมรวมทั้งความเสียหายจากอุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิผล

2.เพื่อสามารถติดตามสภาพน้ำหลากแล้วก็รูปแบบการทำงานของเครื่องสูบน้ำในการบริหารจัดการน้ำหลากทั้งระบบเขตที่ลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่าง

3.เพื่อเป็นถนนหนทางเชื่อมโยงถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ แล้วก็ถนนบางนา-ตราด ทำให้สามารถช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นกับการจราจรของจังหวัดสมุทรปราการ

ซึ่งตอนนี้มีปัญหาค่อนข้างจะมากมาย และจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเมื่อสนามบินสุวรรณภูมิเปิดดำเนินการ

Loading...

4.เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำไว้บางส่วน สำหรับทำการเกษตรหรือกิจกรรมอื่นบริเวณใกล้เคียง

5.เพื่อช่วยเสริมการพัฒนาสถานที่สำหรับท่องเที่ยวเชิงเกษตรและก็ระบบนิเวศของจังหวัดสมุทรปราการ

การทำงานของ สะพานน้ำยกระดับ จะมี อาคารสะพานน้ำยกระดับแล้วก็อาคารทิ้งน้ำเป็นอาคารรับน้ำจากสถานีสูบน้ำ

โดยยกระดับให้น้ำไหลไปตามสะพานน้ำ อัตราการไหล 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ผ่านคลองชายทะเลและก็ถนนสุขุมวิท ให้ลงสู่ทะเลโดยตรง

เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กยกระดับ รูปตัวยู ท้องคลองกว้าง 25 เมตร กำแพงสูงข้างละ 3.15 เมตร สูงจากถนนสุขุมวิทประมาณ 6 เมตร

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

1.ลดพื้นที่น้ำท่วมลง 140 ตารางกิโลเมตร และก็ ช่วยลดความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วมขัง ปัญหาน้ำหลากรวมทั้งน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่จาก 10 วันเหลือ 2 วัน

โดยพิจารณาจากปริมาณน้ำฝนสูงสุดในรอบ 25 ปี ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2533

2.มีการสร้างถนนคันลำคลอง และก็สะพานสำหรับรถยนต์เชื่อมจากถนนสุขุมวิท-เทพารักษ์ไปจนกระทั่งบางนาตราดปริมาณ 2 ช่องจราจร

เพื่อตระเตรียมไว้รองรับการขยายถนน เป็น 4 ช่องการจราจรในอนาคต ซึ่งช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการจราจรบริเวณพื้นที่โครงงานและก็จังหวัดสมุทรปราการ

3.เป็นแหล่งน้ำจืดสำรองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง เพื่อการเกษตรกรรมประมาณ 2 ล้านลูกบาศก์เมตร

4.การบริหารจัดการน้ำหลากมีคุณภาพเยอะขึ้นเรื่อยๆ

ดังนี้ ไม่เพียงแค่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยให้เร็วขึ้นเท่านั้น ยังคงใช้เป็นหลักที่กักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งทำการเกษตร แล้วก็กิจกรรมอื่นๆรวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการด้วย

คลิป

Sharing is caring!

Loading...