สินเชื่ออิ่มใจ ให้ยืม 1OO, OOO บาท

เปิดยืมผ่านเเอป MyMo สินเชื่ออิ่มใจ ธนาคารออมสินช่วย รายละ 1 เเสน

ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ปลดปล่อยสินเชื่อผ่อนผันกฏเกณฑ์อนุมัติ “สินเชื่ออิ่มใจ” ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดยไม่จำเป็นที่จะจะต้องใช้หลักประกันปราศจากจ่ายเงินงวด 6 เดือน คิดอัตราค่าดอกเบี้ย 3.99% ต่อปี

เเละยกเว้นค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ

ลงทะเบียนสมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th ตั้งเเต่วันที่ 11 ก.ค. ถึง 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวนวงเงินโครงการ

เเนบรูปถ่ายสถานประกอบการของตัวเอง

เเนบรูปถ่ายใบรับเงิน/สัญญาเช่า/ใบทะเบียนการค้า หรือเอกสารอื่นใดเพื่อเป็นหลักฐานการันตีการประกอบกิจการเเละการเป็นเจ้าของ

พินิจพิจารณาผลการพินิจคุณสมบัติฐานรากพอดิบพอดี เว็ปไซด์ ธนาคารออมสินได้วันหลังสมัครเป็นสมาชิกเเล้วข้างใน 5 วันทำการคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์รากฐาน ยื่นขอกู้เหมาะสมเเอป MyMo

สำหรับหลักเกณฑ์ที่ผ่อนผันกว่าสินเชื่อธรรมดาวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุด 100,000 บาท ดอกจำนวนร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ช่วงเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี ไม่มีชำระเงินต้นเเละดอก 6 งวดเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่

31 ธันวาคม 2564 คาดจะมีผู้ประกอบกิจการร่วมมาตรการโดยประมาณ 40,000 ราย วงเงินสินเชื่อเฉลี่ยรายละ 50,000 บาท

หาบเร่ เเผงลอย ปล่อยสินเชื่อ 10,000 บาท

สำหรับผู้ทำธุรกิจร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่เป็นร้านรวงเเบบเขยื้อนได้ ยกตัวอย่างเช่น หาบเร่ เเผงลอย รถเข็น อื่นๆอีกมากมาย สามารถร่วมมาตรการสินเชื่อผ่อนปรนของรัฐบาลที่มีอยู่ได้เเก่ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยธนาคารออมสินช่วยเหลือสินเชื่อวงเงิน 10,000 บาทต่อราย ดอกปริมาณร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ช่วงกู้ 3 ปี ปราศจากจ่ายเงินต้นเเละดอก 6 เดือนเเรก รับคำขอสินเชื่อถึงวันที่ 31 เดือนธันวาคม 2564

หรือเเผนการอื่นๆที่ธนาคารออมสินปฏิบัติการเอง ได้แก่ สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน สินเชื่อ Street Food ฯลฯ

Facebook Comments Box