สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ

แบงค์กรุงไทยได้มีโครงงาน สินเชื่อกรุงไทยใจป้ำ ซึ่งเป็นสินเชื่อที่สมัครได้ง่ายโดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนรับรอง สามารถกู้ได้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ แต่ว่าไม่เกิน 1 ล้านบาท เพียงแต่มีรายได้ 15,000 บาท ขึ้นไปก็สามารถทำรายการขอกู้ได้เลย

ยิ่งไปกว่านี้ ผู้ขอกู้สินเชื่อไม่จำเป็นที่จะต้องมีบัญชีค่าจ้างรายเดือนกับกรุงไทยก็ทำเป็น ทั้งยังยังสามารถผ่อนส่งได้ตั้งแต่ 12-60 เดือนด้วย


เอกสารที่ใช้สมัคร มีดังนี้

-ต้นฉบับใบรับรองรายได้ หรือสลิปค่าตอบแทนรายเดือนปัจจุบัน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้

-Statement


-คนทั่วๆไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนไป 3 เดือน

-ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าย่อยทั่วๆไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนไป 1 ปี สำเนาใบรับรองการจดทะเบียน หรือ สำเนาหนังสือทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือสำเนาใบทะเบียนการค้า หรือ สำเนาเอกสารที่แสดงอายุกิจการ


ดังนี้ คนที่พึงพอใจสามารถกู้ได้ ง่ายๆผ่าน แอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT หรือถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วทั้งประเทศ หรือ Krungthai Contact Center 02 -1111111 รวมทั้งเว็บ https://krungthai.com/th/personal/loan/personal-loan/524


Facebook Comments Box