ธกส. ช่วยเหลือปล่อยกู้ 10,000 บาท


– วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท

– เป็นเกษตรกรรายย่อยหรือผู้รับจ้างภาคการเกษตรที่มีเชื้อชาติไทย

แนวทางสมัครสินเชื่อไม่ต้องมีคนค้ำสู้ภัยวัววิดจากธ.ก.ส. รายละ 1 หมื่น – MoneyGuru.co.th


คุณลักษณะผู้กู้

– อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและก็มีความสำคัญจะต้องใช้จ่ายเงินเร่งด่วน

– เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 (COVID-19)

วงเงินสินเชื่อ

– รายละไม่เกิน 10,000 บาท


– เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan) อัตราค่าดอกเบี้ยเงินกู้ยืมแบบคงเดิม (Flat Rate) ในอัตราร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

ไขทุกเรื่องที่น่าสงสัยใน 25 คำตอบควรจะทราบก่อน สมัครสมาชิก ธ.ก.ส.

ช่วงเวลาขอกู้โครงงาน

– ตั้งแต่วันนี้ถึงธ.ค. 2564 ข้อตกลงการ


1. สำรวจข้อมูลเครดิตบูโรโดยใช้ผลคะแนนมาพิจารณาผ่อนปรนพิจารณาสินเชื่อจากสินเชื่อธรรมดาของแบงค์

2. จะต้องไม่เป็นหนี้เป็นสินที่ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือจะต้องมีสถานะปกติ

ช่องทางแจ้งความประสงค์ขอสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 9 Line Official BAAC Family

Facebook Comments Box