กรุงไทย Smart Money ปล่อยกู้ สูงสุด 1 ล้าน ไม่ต้องค้ำประกัน

จาก “ธนาคารกรุงไทย” สำหรับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการรายเล็กทั่วๆไป วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท แบบไม่ต้องรับรอง
ข่าวดี! สำหรับประชาชนและก็ผู้ประกอบการรายเล็กทั่วๆไป “แบงค์กรุงไทย” ออกสินเชื่อ “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money” ปลดปล่อย “เงินกู้ยืม” วงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดย “กรุงเทพธุรกิจออนไลน์” สะสมเนื้อหาเกี่ยวกับสินเชื่อดังที่กล่าวมาข้างต้น เพื่อประกอบกิจการไตร่ตรองและก็เตรียมพร้อมก่อนขอสินเชื่อ ดังต่อไปนี้


คุณลักษณะผู้กู้ “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money”
– คนทั่วๆไปที่มีรายได้ต่อเดือนอย่างต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วๆไป มีรายได้สุทธิอย่างต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี

– ไม่มีความเป็นมาเสียหายทางการเงิน ไม่มีหนี้ล้นพ้นตัว

– ไม่ต้องจำต้องมีบัญชีค่าตอบแทนรายเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย


เอกสารที่ใช้สมัคร “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money”
1. สำเนาบัตรประชาชน

2. สำเนาทะเบียนบ้าน

3. บัตรประจำตัวบุคลากร (หากมี)

4. ต้นฉบับใบรับรองรายได้ หรือสลิปค่าจ้างรายเดือนปัจจุบัน หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้เชื่อใจได้

5. Statement

คนทั่วๆไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนไปมากยิ่งกว่า 3 เดือน

เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วๆไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนไป 1 ปี สำเนาใบรับรองการเขียนทะเบียน (ถ้าหากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (ถ้ามี)

6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนปัจจุบัน หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน ถ้าอยากกู้เพื่อจ่ายค่าสินเชื่อ ดังนี้ ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนรับรอง


อัตราค่าดอกเบี้ย “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money”
– กรณีคนทั่วๆไปที่มีรายได้ประจํา อัตราค่าดอกเบี้ย 20% ต่อปี

– กรณีผู้ประกอบการรายเล็กทั่วๆไป อัตราค่าดอกเบี้ย 22% ต่อปี

วงเงิน “สินเชื่อกรุงไทย Smart Money”
– กรณีคนทั่วๆไปที่มีรายได้ประจำ สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และไม่เกิน 1 ล้านบาท

– กรณีผู้ประกอบธุรกิจร้านรายย่อยทั่วๆไป สูงสุดไม่เกิน 5 เท่าของรายได้สุทธิ และไม่เกิน 5 แสนบาท


วิถีทางชำระเงินกู้
– สาขาธนาคาร

– Krungthai NEXT/Internet Banking

– ตู้ เอทีเอ็ม

Facebook Comments Box