ออมสินให้ยืม 300,000 บาท

วันนี้ จะมาชี้แนะบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม กู้ถูกกฏหมาย ตามหลักการจากภาครัฐ สำหรับ “สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ” จาก ออมสิน มีวงเงินกู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 50,000-300,000 บาท เพื่อเป็นเงินลงทุนเริ่มสำหรับการเลี้ยงชีพ หรือเสริมสภาพคล่องสำหรับเพื่อการเลี้ยงชีพ

ธนาคารออมสิน ออกบริการ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ โดยเปิดให้คนที่มีอาชีพอิสระทั้งยังผู้ประกอบการรายเล็ก ร้านขายปลีก คนขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบวิชาชีพช่าง ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อเป็นทุนเริ่มสำหรับการเลี้ยงชีพ


สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นบริการ สินเชื่อเงินกู้ยืม ตามโยบายจากภาครัฐ ให้กู้หนี้ยืมสิน ได้สูงสุด รายละ 300,000 บาท เพื่อนำไปใช้สำหรับในการดำรงชีพ
ผู้ใดกันแน่กำลังมองหา สินเชื่อเงินกู้ยืม เป็นนำใช้เป็นเงินลงทุนเลี้ยงชีพ สินเชื่อสร้างงานสร้างอาชีพ จาก ออมสิน ก็ถือได้ว่าตัวเลือกที่น่าดึงดูดมากมายอย่างยิ่งจริงๆ เช็คเนื้อหาการสมัครสมาชิกข้างล่างได้เลย

เนื้อหาสินเชื่อ

วงเงินกู้ยืมเงิน

กู้หนี้ยืมสิน สูงสุด 300,000 บาท

คุณลักษณะสมัคร


1.มีชนชาติไทย อายุไม่ต่ำยิ่งกว่า 20 ปีบริบูรณ์

2.มีถิ่นที่อยู่อาศัย รวมทั้ง สถานประกอบการแน่ๆ

3.ไม่เป็นผู้รับจ้าง บุคลากร ประธาน หรือผู้ตัดสินของธนาคารออมสิน

4.เป็นผู้เริ่มดำรงชีพ/ผู้ประกอบการรายเล็ก/ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็ก/คนขับขี่รถยนต์สาธารณะ ที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ที่มีความน่าไว้ใจ หรือ มีประสบการณ์สำหรับในการเลี้ยงชีพดังที่กล่าวถึงมาแล้วมาแล้ว แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


ผู้เริ่มดำรงชีพ/ผู้ประกอบการรายเล็ก มี คนที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพ “ช่าง” ทุกจำพวก ดังเช่น ช่างปูน ช่างเครื่องปรับอากาศ ช่างไฟ ช่างเชื่อมโลหะ ช่างซ่อมเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆผู้ประกอบอาชีพแต่งหน้า/ตัดผม ฯลฯ และก็ คนที่ไม่ใช่ช่าง เป็นต้นว่า จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ online การดูแลผู้สูงวัย/คนป่วยติดเตียง การจัดดอกไม้ ฯลฯ โดยมีใบประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร ที่ได้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานราชการ/เอกชน หรือเอกสารอื่นๆตามจำพวกของอาชีพ
คนขับขี่รถยนต์สาธารณะ มี คนขับขี่รถแท็กซี่/รถตู้สาธารณะ/รถรับจ้างขนส่งผลิตภัณฑ์ โดยมีใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ หรือเอกสารอื่นๆตามจำพวกของอาชีพ


ผู้ประกอบธุรกิจขนาดเล็ก มี ผู้ประกอบกิจการที่มีสถานที่ขาย หรือสถานที่ให้บริการ ที่แน่ๆ ตัวอย่างเช่น ร้านขายปลีก ร้านส่ง ร้านโชห่วย แฟรนไชส์ ร้านค้านวดแผนไทย ร้านค้าสปา อู่ซ่อมรถ ฯลฯ โดยมีทะเบียนการค้า ทะเบียนการค้า ข้อตกลงแฟรนไชส์ หรือเอกสารแสดงความเป็นเจ้าของอื่นๆ

หลักประกันการยืมเงิน

กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 100,000 บาท ไม่มีหลักประกัน (Clean Loan)

กรณีวงเงินกู้เกิน 100,000-300,000 บาท ใช้บุคคลรับประกัน โดยบุคคลรับประกันควรมีรายได้ไม่น้อยกว่าปริมาณร้อยละ 10 ของวงเงินกู้

ดอกเบี้ย

อัตราค่าดอกเบี้ยจำนวนร้อยละ 3.99 ต่อปี (Effective Rate) ตลอดอายุข้อตกลงกู้หนี้ยืมสิน

Facebook Comments Box